Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Every story has a message.. zo ook de doorstroom van jongeren met migratie-achtergrond in het hoger onderwijs

Voor mij zitten Siham en Nora, studenten Pedagogie van het Jonge Kind aan de Arteveldehogeschool. Een duo dat Risaala heeft opgericht, een vereniging gefocust op het welbevinden van studenten met een migratie-achtergrond. Het bevindt zich in de opstartfase, maar ze hebben hun naam al gemaakt. Lees in ons openhartig interview vanwaar het idee komt en waarom.

Siham en Nora, ik heb jullie verhaal over ‘Risaala’ gehoord op de academische opening (van de Arteveldehogeschool) in september en ik zag het eerder ook al in de pers verschijnen. Voor mij zitten twee straffe studenten, vertel eens wat Risaala is en vanwaar die drive en goesting kwam om iets te doen.

Siham: ‘Risalaa’ is onze vereniging die focust op het welbevinden van jongeren met een migratie-achtergrond door echt naar hen te luisteren en in dialoog te gaan. We hebben bewust gekozen voor deze jongeren om enerzijds hulp te bieden om hen beter later doorstromen naar het hoger onderwijs. Anderzijds studenten ondersteunen die al in het hoger onderwijs zitten zodat ze succesvol afstuderen.

De drive komt vanuit onze eigen ervaring. Siham en ik hebben eerst een lerarenopleiding gedaan, maar we voelden ons niet op ons plaats of thuis. Na zoeken hebben we gekozen voor Pedagogie van het Jonge Kind, en dat was een groot verschil. Een leraar worden zit wel in ons, maar we hadden andere verwachtingen. We kijken graag naar de leerling zelf, hoe die het ermee stelt. Terwijl de opleiding gefocust is op kennisoverdracht.

En dat was het grote verschil met onze nieuwe opleiding. De docenten geloofden in onze capaciteiten, steunden ons in alles, … ze duwden ons echt vooruit. En dat was waw voor ons. Het gaf ons de motivatie en kracht om steeds meer te geven. Dat is wat wij willen meegeven aan jongeren: die motivatie. Tijdens de lessen kwam het welbevinden van jongeren ook terug en het belang hiervan, dat ze zich altijd goed voelen bij het studeren. Er bestaan al veel studiebegeleidingen, maar het is belangrijk om te kijken waarom die jongeren daar niet op afkomen in plaats van een andere vereniging op te starten rond dat thema.

Risalaa betekent ‘boodschap’ of ‘verhaal’ in het Arabisch, waarom hebben jullie voor deze naam gekozen?

Siham: Goh, we hebben veel gebrainstormd voor een naam. Toen mijn zus ‘Risaala’ zei klopt het plaatje. We willen een boodschap overbrengen naar jongeren en zij naar ons. Every story has a message is ons motto. We geloven dat elke jongere een verhaal heeft om verder op te bouwen.

Jullie focus ligt op de doorstroom en steun naar jongeren met een migratie-achtergrond, hebben jullie het probleem zelf ondervonden? 

Nora: Ik heb beroepsonderwijs gevolgd en voelde dezelfde drempels. Er was niemand bij wie we terecht konden, en daarom wil ik samen met Siham de volgende generatie hiermee helpen. We hoorden ook dat het voor ons, vrouwen met hoofddoek, moeilijker zal zijn om een carrière te maken. Maar die hoofddoek mag geen drempel zijn. We willen laten zien aan de maatschappij dat het ons wél zal lukken.

En hoe pak je dat aan, om Risaala succes vol te maken? Gaan jullie naar scholen of zetten jullie social media in?

Siham: We hebben een marktonderzoek opgezet die momenteel via sociale media loopt. We willen eerst weten waar de nood ligt vooraleer we bijvoorbeeld events organiseren. De events zijn gefocust op het creëren van een vertrouwensband met de jongeren zodat ze gemakkelijker met ons in gesprek kunnen gaan – en onze enquêtes kunnen invullen. Het contact met scholen loopt momenteel nog stroef omdat ze weinig tijd hebben.

Welke leeftijden willen jullie aanspreken?

Nora: We starten bij jongeren vanaf 16 jaar. Ze zijn volop bezig met een identiteitsontwikkeling en vragen zich af wat ze willen. Sommige kampen dan met zelfvertrouwen zoals bijvoorbeeld studenten in het beroepsonderwijs die denken nergens te geraken. Nora sprak met jongeren die met dat gevoel zaten.

Siham: Inderdaad, ik zag jongeren die heel afstandelijk waren en niets wilden lossen. Na enkele weken samenwerken, en zien hoe ik was, vertelden ze mij veel. Een mooi voorbeeld dat je je tijd moet nemen om het vertrouwen te winnen van zulke jongeren en écht luisteren naar wat er speelt. Pas dan weet je hoe je hen kan motiveren.

Nora: We moeten ook voorbij het stoer gedrag van sommige jongens kijken en ons daar niet door laten afschrikken. Dat heb ik gemerkt op mijn stage vorig jaar in een middelbare school. Achter dat stoer gedrag schuilen wel degelijk jongeren waarmee te praten valt.

Risalaa is een onderneming. Hebben jullie in jullie omgeving voorbeelden van mensen die een vereniging hebben opgestart of die een onderneming hebben? Je kan wel zin hebben om iets te veranderen maar er effectief iets mee doen is nog iets anders. Vanwaar komt dat bij jullie?

Nora: We kennen geen ondernemers, maar we kijken wel op naar mensen die iets doen. Vooral mensen met een migratie-achtergrond zoals Yasmien Naciri. Ze schrijft boeken, is bezig met Fleks, spreekt over haar ervaringen en zet zich in op zoveel vlakken. Zo’n persoon doet je inzien dat ondanks je achtergrond, ondanks je hoofddoek je alles kan bereiken met de nodige inzet. Het is een belangrijke boodschap dat we willen doorgeven aan jongeren. Ook, laat je niet ontmoedigen door racisme of discriminatie die je meemaakt, je kan iets van je leven maken.

“Er bestaan al veel studiebegeleidingen, maar het is belangrijk
om te kijken waarom die jongeren daar niet op afkomen in plaats
van een andere vereniging op te starten rond dat thema.”

Dus een beetje zelf rolmodel worden voor de volgende generatie. Lukt de combinatie studeren en Risaala?
Siham: Het is heel zwaar, de combinatie. Maar we doen het met zoveel passie, we geven ons er volledig voor om naast onze studies hiermee bezig te zijn. We maken er genoeg tijd voor vrij, het is net onze baby.

Nora: We doen het echt heel graag. Het voelt ook niet aan als werk, maar iets dat we heel graag doen. Het is ook echt iets van ons geworden.

Waar zien jullie jezelf staan binnen hier en 5 jaar?
Siham: Dat we zoveel mogelijk jongeren bereiken, helpen en ondersteunen. We willen hen echt het gevoel geven dat ze ergens terecht kunnen en dat wij hierbij helpen. Natuurlijk hopen we dat we van Risalaa onze job kunnen maken, dat is echt onze droom.

Nora: Dat Risalaa een plek wordt waar jongeren automatisch en altijd terecht kunnen.

Wil je graag meer weten over Risaala, bezoek hun Facebook of Instagram!

Of ben je geïnspireerd om zelf je verhaal te delen? Pen het neer, lees het opnieuw en overtuig jezelf dat jij een verschil kan maken en iemand kan inspireren. Stuur het dan naar hello@shedidit.be en wij helpen je andere inspireren.