Officiële website momenteel in opbouw.

 

#SheDIDIT draait om de leading lady met haar roots buiten België.

#SheDIDIT is voor de sterke diverse vrouw die haar dromen nagaat en haar doelen bereikt.

#SheDIDIT is een uniek platform van vrouwelijk talent over culturele achtergronden heen waar migratie achtergronden worden omgebogen tot een sterkte, en waar zij optreden als expert zowel naar jongeren als naar de Vlaamse samenleving in het algemeen.

Talent Pool

WAT?
#SheDIDIT is een platform van vrouwelijke rolmodellen met diverse roots.

WIE?
Voor de diverse vrouw die onderneemt in de brede zin van het woord. De vrouw die haar leven heeft vastgegrepen en haar dromen najaagt. De vrouw met een specifieke expertise en talent, die er alles aan doet om dat verder te ontwikkelen.

HOE?
Vul het formulier in om deel van de #SheDIDIT talent pool te worden.

Programma

Word deel van de #SheDIDIT talent pool en ontdek de community op één van de inspirerende coachings of netwerkevent. Ontmoet andere leading ladies tijdens een netwerkevent en laat je inspireren door hun verhaal. Kies voor coaching van een echte #bosslady rondom haar expertise, of word begeleid door een mentor die je de kneepjes van het vak aanleert. #SheDIDIT kan jou op verschillende manieren versterken.

Bekijk onze programma’s en schrijf je in voor een (gratis!) event naar keuze. 

  • 18/10/18        Coaching sessie 1            TOKO 139 Antwerpen
  • 15/11/18        Netwerkevent 1               De koekenfabriek Antwerpen
  • 11/12/18        Coaching sessie 2
  • 10/01/19        Coaching sessie 3
  • 24/01/19        Mentorevent 1
  • 12/02/19        Coaching sessie 4
  • 21/02/19        Netwerkevent 2
  • 04/04/19        Coaching sessie 5
  • 16/05/19        Coaching sessie 6
  • 19/06/19        Mentorevent 2

#SheDIDIT gaat naar school

Ondernemen begint van kleins af. Het is namelijk een vaardigheid voor het leven. Met het project #SheDIDIT goes to school willen we intrapreneurship bij jongeren stimuleren. We leggen hierbij focus op scholen met verschillende OKAN-klassen over heel Vlaanderen.

Via een online spel en de hulp van onze ondernemende talent poolers krijgen scholen de kans om hun zaak uit te denken en uit te bouwen. Via het product dat de klassen uitwerken, zamelen ze dan ook nog eens geld in voor hun laatstejaarsreis.

Ben jij de dame voor dit project? Meld je dan hieronder aan en ga samen met ons op pad naar de verschillende scholen.

Talentpool

Our story

#SheDIDIT is about the leading lady with her roots outside Belgium.

#SheDIDIT is for the strong and diverse woman who pursues her dreams and achieves her goals.

#SheDIDIT is a unique platform of female talent across cultural backgrounds where migration backgrounds are turned into a strenght and where they act as experts both to young people and to the Flemish society in general.

Talent Pool

WHAT?
#SheDIDIT talent pool brings female role models with various roots together under one platform.

WHO?
For the diverse woman who is engaged in business in the broad sense of the word. The woman who has embraced her life and pursued her dreams. The woman with specific expertise and talent, who does everything to further develop this.

How?
Fill out the form to become part of the #SheDIDIT talent pool.

Program

Become part of the #SheDIDIT talent pool and discover the community at one of our inspiring coaching sessions or networking events. Meet other leading ladies during a networking or mentorig event and be inspired by their story. Choose coaching from a real #bosslady in her field of expertise, or be guided by a mentor who teaches you the tricks of the art. #SheDIDIT can empower you in different ways.

Check our programs (see dutch version above) and sign up for an (free!)event of your choice.

#SheDIDIT goes to school

Entrepreneurship starts from an early age. It is a skill for life. With #SheDIDIT goes to school, we want to stimulate intrapreneurschip among young people. We focus on schools with different OKAN classes across Flanders.

Through an online game and the help of our enterprising talent poolers, schools are given the opportunity to think out and develop their business. Through their development, they also collect money for their final year trip.

Contact

hello@shedidit.be

Partners